Påsk 2012 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2012

Påsk andra år