Påsk 2006 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2006

Påsk andra år