Påsk 2003 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2003

Påsk andra år