Påsk 2002 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 2002

Påsk andra år