Påsk 2001 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2001

Påsk andra år