Påsk 2000 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2000

Påsk andra år