Påsk 1999 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1999

Påsk andra år