Påsk 1998 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1998

Påsk andra år