Påsk 1997 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 1997

Påsk andra år