Påsk 1996 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1996

Påsk andra år