Påsk 1995 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1995

Påsk andra år