Påsk 1994 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1994

Påsk andra år