Påsk 1993 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1993

Påsk andra år