Påsk 1992 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1992

Påsk andra år