Påsk 1991 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 1991

Påsk andra år