Påsk 1990 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1990

Påsk andra år