Påsk 1988 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1988

Påsk andra år