Påsk 1987 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1987

Påsk andra år