Påsk 1986 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 1986

Påsk andra år