Påsk 1985 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1985

Påsk andra år