Påsk 1983 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1983

Påsk andra år