Påsk 1982 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1982

Påsk andra år