Påsk 1981 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1981

Påsk andra år