Påsk 1980 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1980

Påsk andra år