Påsk 1979 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1979

Påsk andra år