Påsk 1977 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1977

Påsk andra år