Påsk 1976 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1976

Påsk andra år