Påsk 1975 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 1975

Påsk andra år