Påsk 1974 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1974

Påsk andra år