Påsk 1971 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1971

Påsk andra år