Påsk 1970 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 1970

Påsk andra år