Påsk 1969 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 1969

Påsk andra år