Midsommar 2022 infaller på följande datum:

Midsommar för kommande år:

Juni 2022

Midsommar andra år