Midsommar 1999 infaller på följande datum:

Midsommar för kommande år:

Juni 1999

Midsommar andra år