Midsommar 1980 infaller på följande datum:

Midsommar för kommande år:

Juni 1980

Midsommar andra år