Midsommar 1976 infaller på följande datum:

Midsommar för kommande år:

Juni 1976

Midsommar andra år