Midsommar 1969 infaller på följande datum:

Midsommar för kommande år:

Juni 1969

Midsommar andra år