Jul 2027 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2027

Jul andra år