Jul 2016 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2016

Jul andra år