Jul 2015 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2015

Jul andra år