Jul 2013 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2013

Jul andra år