Jul 2012 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2012

Jul andra år