Jul 2009 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2009

Jul andra år