Jul 2008 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2008

Jul andra år