Jul 2006 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2006

Jul andra år