Jul 2005 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2005

Jul andra år