Jul 2004 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2004

Jul andra år