Jul 2003 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2003

Jul andra år