Jul 2002 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2002

Jul andra år