Jul 2000 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 2000

Jul andra år